Konwersacje z rosyjskiego

Konwersacje z rosyjskiego

40 pln

5 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Rosyjski

Opis kursu: