kurs dla początkujących (A1, A2)

kurs dla początkujących (A1, A2)

750 pln

20 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Niemiecki

Opis kursu:

Jest to kurs dla osób nie znających w ogóle języka niemieckiego. Kurs rozpoczynamy od nabycia umiejętności przedstawiania się, poznajemy nazwy poszczególnych krajów, a następnie przechodzimy do zagadnień gramatycznych (odmiana czasownika, szyk w zdaniu pytającym i twierdzącym itd.). Na kolejnych lekcjach wplatane zostają krok po kroku kolejne umiejętności takie jak: mówienie (budowanie pytań i odpowiedzi), oraz krótkie teksty na słuchanie.