Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty Online/Stacjonarny

900 pln

Cena za 30 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymagany poziom ucznia: Średniozaawansowany

Opis tematycznego kursu językowego:

Kurs przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty. (Uwaga ! Zakładam, że uczeń/uczennica zna język niemiecki co najmniej na poziomie A2) Kurs obejmuje : - powtórzenie najważniejszych zagadnień leksykalno-gramatycznych (wraz z wykorzystaniem praktycznym w zadaniach egzaminacyjnych) - techniki szybkiego i poprawnego rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty - techniki i rozwiązywanie najbardziej problematycznych zadań (czyli dla większości uczniów - gramatyka oraz wypowiedź pisemna)

Tematyczny kurs językowy to specjalnie skomponowany przez korepetytora zestaw lekcji wybranego języka obcego, o wybranej tematyce. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą poszerzyć słownictwo z konkretnej dziedziny, rozwinąć wybrane umiejętności - konwersacyjne (Business English) czy gramatyczne (np. czasowniki nieregularne, czasy angielski), a także realizować lekcje w określonej formie – korepetycje, lekcje online (Skype), zajęcia indywidualne

Popularne słowniki