Kurs do matury z języka angielskiego - poziom podstawowy online

Kurs do matury z języka angielskiego - poziom podstawowy online

65 pln

1 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Angielski

Opis kursu:

Jest to kurs maturalny online na poziomie podstawowym - obejmujący wszystkie aspekty językowe matury czyli rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych, pisanie i mówienie