Kurs przygotowujący do egzaminów dla studentów/ uczniów w wieku 16+

Kurs przygotowujący do egzaminów dla studentów/ uczniów w wieku 16+

55 pln

20 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Kurs przygotowujący do egzaminów/ testów zaliczających semestr/ czyli zajęcia polegające na powtarzaniu znanego materiału, wyjaśnianiu zagadnień trudniejszych, utrwalaniu słownictwa i struktur, ZAPOZNANIU Z TYPAMI ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH i trening pórbnej wersji egzaminów. Przygotowany albo według opracowanych materiałów lektora, bazujących na gotowych materiałach do egzaminów, albo na materiale kursanta - podręcznik i ćwiczenia, z dodatkiem uzupełniających materiałów gramatycznych. Możliwa 1/2 gursu w wersi on - line.