Matura Rozszerzenie

Matura Rozszerzenie

800 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Przygotowanie do wszystkich części egzaminu na poziomie rozszerzonym. Trening pisania, utrwalenie gramatyki i środków językowych, strategie egzaminacyjne