Niemiecki w szkole na poziomie podstawowym

Niemiecki w szkole na poziomie podstawowym

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Niemiecki

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line o tematyce szkolnej. Kurs obejmuje słownictwo, zwroty i wyrażenia przydatne w szkole na poziomie podstawowym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.