Przełam barierę językową w 2 miesiące!

Przełam barierę językową w 2 miesiące!

880 pln

16 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na lekcje indywidualne nastawione na przełamanie bariery językowej. Pracujemy na materiałach, które zachęcają do mówienia, często na materiałach autentycznych. Lekcje trwają 45 minut i przez całą lekcję mówisz! Spotykamy się 2 razy w tygodniu i po 2 miesiącach zapomnisz co to bariera językowa. Nie są to konwersacje, a zajęcia podczas których poszerzysz swoje słownictwo, powtórzysz gramatykę i przede wszystkim zaczniesz mówić. Zapraszam.