Przygotowanie do CNaVT

Przygotowanie do CNaVT

350 pln

5 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Niderlandzki

Opis kursu:

Cena oraz liczba lekcji może ulec zmianie w zależności od poziomu oraz potrzeb ucznia.