Przygotowanie do matury z języka niemieckiego

Przygotowanie do matury z języka niemieckiego

700 pln

15 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Niemiecki

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line przygotowujące do matury z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.