Przygotowanie do zaawansowanych certyfikatów językowych

Przygotowanie do zaawansowanych certyfikatów językowych

1000 pln

20 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line przygotowujące do wszystkich certyfikatów językowych do poziomu C2. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.