Security Arabic

Security Arabic

500 pln

5 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Arabski

Opis kursu:

Kurs tematyczny - zagadnienia związane z terroryzmem i szeroko pojętym bezpieczeństwem.