Szkoła podstawowa 3

Szkoła podstawowa 3

330 pln

10 lekcje / 45 min Zapytaj o kurs
Wymaga Średniozaawansowany Angielski

Opis kursu:

Kurs dla dzieci w wieku 13 - 15 lat. Poziom A1 - A2 - B1. Zajęcia online lub w Bartoszycach. * uzupełnianie lekcji w szkole * rozszerzanie materiału * bieżace przygotowanie do lekcji i sprawdzianów * doskonalenie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania * praca nad gramatyką