Zaawansowany angielski dla hobby

Zaawansowany angielski dla hobby

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line z języka angielskiego o luźnej tematyce, związanej z hobby, pasją i zainteresowaniami. Zajęcia opieram na konwersacjach i praktycznym słownictwie. Kurs jest elastyczny, wszechstronny i nastawiony na jasno określony cel.