Zaawansowany niemiecki dla hobby

Zaawansowany niemiecki dla hobby

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Zaawansowany Niemiecki

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line z języka niemieckiego o luźnej tematyce, związanej z hobby, pasją i zainteresowaniami. Zajęcia opieram na konwersacjach i praktycznym słownictwie. Kurs jest elastyczny, wszechstronny i nastawiony na jasno określony cel.