Angielski w szkole na poziomie podstawowym

Angielski w szkole na poziomie podstawowym

500 pln

10 lekcje / 60 min Zapytaj o kurs
Wymaga Początkujący Angielski

Opis kursu:

Zapraszam na zajęcia on-line o tematyce szkolnej. Kurs obejmuje słownictwo, zwroty i wyrażenia przydatne w szkole na poziomie podstawowym. Zajęcia są elastyczne, wszechstronne i nastawione na jasno określony cel.